Mikroplastiki / Mikrogranulki

Mikroplastiki / Mikrogranulki

Podstawą w dyskusji o “mikroplastikach” jest rozróżnienie pomiędzy tworzywami sztucznymi stałymi a polimerami rozpuszczalnymi. Obawy i wątpliwości dotyczą stałych cząstek plastiku. Polimery rozpuszczalne należy rozpatrywać oddzielnie.

Co kryje się pod pojęciem “mikroplastik”?

 • Mikroplastik: stałe, nierozpuszczalne w wodzie cząstki plastiku
 • Średnica: < 5 mm
 • Dodawane w szczególności do produktów złuszczających lub oczyszczających
 • Dają specjalny efekt oczyszczania
 • Polimery rozpuszczalne należy odróżnić od stałych cząstek plastiku (mikroplastików):

Polimery rozpuszczalne stosowane w kosmetykach

 • Rozpuszczone w produkcie, nie zawierające cząstek stałych
 • Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przyczyniają się w niewielkim stopniu lub wcale do zanieczyszczenia mórz i oceanów
 • Nietoksyczne
 • W przeważającej części podlegające degradacji i wychwyceniu przez systemy oczyszczania ścieków

Jakie budzą obawy?

 • Stałe cząstki plastiku mogą być mylone z pożywieniem przez organizmy morskie, przedostawać się do łańcucha pokarmowego oraz mieć negatywny wpływ na ekosystem wodny
 • Udział mikroplastików pochodzących z kosmetyków w łącznej emisji mikroplastików trafiających do mórz i oceanów stanowi około 1%

Jakie są sposoby na rozwiązanie tego problemu?

 • Rezygnacja ze stosowania stałych, nierozpuszczalnych w wodzie mikroplastików
 • Dobrowolne zobowiązanie producentów kosmetyków: zastąpienie stałych cząstek mikroplastiku w spłukiwanych produktach kosmetycznych substancjami alternatywnymi do 2020 r.

Aktualne trendy branży kosmetycznej:

 • Ograniczenie stosowania w spłukiwanych produktach kosmetycznych ilości stałych, nie ulegających degradacji mikrodrobin z polietylenu o 97% 
 • Rezygnacja ze stosowania cząstek plastiku w pastach do zębów

A co z mikroplastikami w produktach niespłukiwanych?

 • Produkty niespłukiwane (typu “leave-on”) pozostają po aplikacji na skórze np. produkty do makijażu, puder
 • Zazwyczaj nie są spłukiwane lecz usuwane za pomocą płatków kosmetycznych lub chusteczek i wyrzucane do kosza na śmieci, tj. systemu odpadów komunalnych